O nás

Společnost URGA, s.r.o. (založena 1997), je zaměřená na služby, aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, především geologie, geotechniky, inženýrské geologie a hydrogeologie.

  • Dále se zaměřujeme na úpravu a analýzu znečištěných sedimentů (řeky, přehrady), nerostných surovin, druhotných surovin, včetně odstraňování kontaminantů z půd, průmyslového odpadu a kalů. Zkoušky provádíme v modelovém nebo poloprovozním měřítku ve vlastní laboratoři.
  • Poskytujeme komplexní služby v oblasti geologie, hydrogeologie, environmentální a sanační geologie, geotechniky, ložiskové geologie, zkoumání geologické stavby,, vrtných prací (inženýrskogeologické (geotechnické), hydrogeologické vrty, vrtané studny a měření radonu.
  • Pravidelně se účastníme odborných konferencí a prezentujeme nabídku našich služeb a produktů.

Letos slavíme 22 let od vzniku. Do Nového roku 2019 přejeme našim zákazníkům a spolupracovníkům hodně úspěchů, zdraví a štěstí!!!

 

Certifikace:

 

EC7 Navrhování geotechnických konstrukcí (specifikace a doporučení ČGtS a ČSSI)Certifikát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochranyVrtání ponornými kladivy při hloubení studní a vrtů pro ponorná čerpadla. Stanovení radonového indexu pozemku.

 

 

 

 

Ke stažení:

  • Nabídkový katalog 2017 (katalog je v současné době aktualizován, omlouváme se za přechodnou nedostupnost)

 

Prezentace technogií:

Facebook