Klastr CREA

CREA Hydro & EnergyCzech Renewable Energy Alliance

  • společnost Urga, s.r.o. je součástí klastru CREA Hydro&Energy o.s. (Czech Renewable Energy Alliance).
  • klastr CREA sdružuje firmy, působící v oblasti vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie a tomu odpovídajících technologií. CREA spolupracuje s velkými českými i nadnárodními společnostmi, využívá nejmodernější know-how v oboru a podílí se na jeho tvorbě v mezinárodním kontextu.
  • společnost Urga, s.r.o. poskytuje v rámci klastru CREA know-how a služby v oblasti technologií zpracování a čištění sedimentů ze dna přehrad a řek, čištění (dekontaminaci) a opětovného využití půdy (zeminy) a zpracování odpadů v lehkém průmyslu a zemědělství. Dále firma poskytuje možnost provádění terénních a laboratorních chemických analýz a modelové a poloprovozní úpravnické testy dekontaminace zeminy, znečištěné těžkými kovy, recyklace surovin ve sklářství, nebo kalů v mokrém i suchém prostředí. Na základě vyhodnocení modelových nebo poloprovozních testů je firma schopna vyprojektovat stacionární, semi-mobilní nebo mobilní technologické jednotky pro přepracování odpovídajícího typu odpadu (suroviny).
  • více informací o klastru CREA Hydro&Energy o.s. naleznete na www.creacz.com.

 

Facebook