Kompaktní vrtné technologie

Rozšířili jsme naši vrtnou techniku o další zařízení vhodné pro široké spektrum vrtných prací. Tento stroj je využitelný jak pro práce v terénu tak i pro zjištění stavu základů, vrtání mikropilot, monitorovacích vrtů až do průměru vrtu 180 mm.

Vrtání mikropilot a vrtů bez nutnosti přesného zatřídění odvrtaného materiálu je prováděno pomocí ponorného kladiva 170mm se vzduchovým/vodním výplachem s možným odběrem drti, použitelné pouze pro hrubé zatřídění.

Vrtání sond pro geologický a hydrogeologický průzkum je možné pomocí vrtné spirály do průměru 180mm pro odběr částečně porušených vzorků. Dále je možné jádrové vrtání s průměrem 110 - 150mm pro odběr neporušených vzorků zemin a hornin.

Výhodou je možnost práce v budovách a na omezeném prostoru, kam se běžná technika nedostane.

Souprava byla pořízena pro urychlení průběhu průzkumných prací a minimalizaci poškození okolí prováděných sond a úzkoprofilových vrtaných studní.

 

Facebook