Rozbory vzorků zemin a podzemní vody, určení kovů, minerálů a hornin

Geologická laboratoř » Rozbory vzorků zemin a podzemní vody, určení kovů, minerálů a hornin

Rozbory vzorků zemin pro stanovení jejich zrnitostní křivky, indexových vlastností, propustnosti na základě zrnitosti, namrzavosti, vhodnosti do násypu a aktivní zóny v souladu s ČSN 73 6133 a ČSN P 75 1005 a srovnávací zkoušky zhutnitelnosti (objemové hmotnosti a vlhkosti) – Proctor Standard dle ČSN ČSN EN 13286-2 (736185).

Rozbory vzorků podzemní vody, především pro stanovení agresivity prostředí na betonové a ocelové konstrukce. Agresivní prostředí působí nepříznivě na beton nebo výztuž chemicky nebo mechanicky. Vždy je potřeba přesně popsat povahu agresivity prostředí. V současnosti k tomu slouží stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206+A2 (732403) a ČSN P 73 2404  (732404).

Určování minerálů, hornin, kovů a slitin pomocí XRF analyzátoru a optických metod. Možnost výroby výbrusů.

Jako okrajovou činnost laboratoře můžeme nabídnout také čištění kovových (stříbro, zlato, platina, ocel) a různých jiných šperků včetně zasazených kamenů ve stávajícím stavu (bez nutnosti vysazení) šetrnými metodami.

Pro zakázky a více informací nás prosím kontaktujte, např. e-mailem.

Facebook