Z našich zakázek

Archiv novinek » Z našich zakázek

VÝROBA VÝBRUSŮ A PETROGRAFICKÉ ANALÝZY

Nahrazení původního zdiva - rekonstrukce zdí v okolí zámku v Tršicích (KN PROJECT Zábřeh)

Makrovzorek prachovitá droba Výbrus prachovitá droba (50x nN)Výbrus prachovitá droba (50x xN)

 

HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologický průzkum I/44 Jih Červenohorské Sedlo (Ředitelství silnic a dálnic ČR)

Hydrogeologický průzkum - vsakování vod z estakády Přerov-Předmostí (Ředitelství silnic a dálnic ČR)

Hydrogeologický průzkum - stavba kanalizace Tršice (Insta CZ, s.r.o.)

Hydrogeologický dozor při vrtání nových studní Bukovany (různé)

Hydrogeologický vrtný průzkum pro stavby ČOV, vsakovací zkoušky (různé)

Jádrové vrtání HGP Červenohorské sedlo Jih HGP Červenohorské sedlo Jih HGP Červenohorské sedlo Jih HGP Červenohorské sedlo Jih Úroveň hladin podzemní vody - Kanalizace Tršice Úroveň hladin podzemní vody - Kanalizace Tršice

 

GEOTECHNIKA A INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Vrtná dokumentace pro projekt výstavby kanalizace Brodek u Prostějova (Stavoprojekt Olomouc)

Geotechnický průzkum pro stavbu místní komunikace Domašov u Šternberka (Obec Domašov u Šternberka)

Inženýrsko-geologický průzkum pro založení staveb (různé)

Jádrové vrtání Geotechnický průzkum Geotechnický průzkumGeotechnický průzkum

 

PLYNOPROPUSTNOST ZEMIN A MĚŘENÍ RADONU

Radonový průzkum (Flóra Olomouc)

Stanovení radonového indexu pro účely staveb (různé)

Měření radonu Měření radonu Měření radonu Měření radonu Měření radonu

 

PŘEDNÁŠKY A ŠKOLENÍ

Use of satellite imagery and digital elevation modells: Basic use and various examples of projects in Kurdistan Region of Iraq and Europe (Faculty of Science, Palacký University, Olomouc)

Use of GIS in geology and hydrogeology - Practical course (Kurdish Ministry of Water Resources)

Přednáška Univerzita Palackého Školení Ministerstvo vodních zdrojů Kurdistánského regionu v Iráku

Facebook